Kort version | Lång version |
Lång version kommer tack vare Manuela Escobar upp här under februari
Kort version: Gunnarsson på 2 sekunder.
1968-1969: Blöjor
1970-1977: Trummor
1978-1988: Mera trummor + alla möjliga andra instrument
1989-2005: På turné
2006-idag: På TV
En alternativ biografi finns på svenska Wikipedia.